Hết hạn đăng ký đợt 1!
Thí sinh liên hệ zalo tuyển sinh giải đáp thông tin liên quan.

Thời gian đăng ký đợt 2 bắt đầu sau:

Ngày
Giờ
Phút
Giây